Zpracování dat

S případnými dotazy, připomínkami a požadavky se obracejte na: 

Adam Torčík – tel.777 775 559 – data@centrumtachografu.cz

  • Stahování dat provádí sami provozovatelé vozidel a stažená data jsou k vyhodnocení zaslána e-mailem.
  • V okolí provozovny je možnost provádět stahování dat u zákazníků nebo přímo na naší provozovně.
  • V případě nejasností při stahování dat z karty řidiče nebo tachografu je Vám k dispozici technická podpora emailem nebo telefonicky od 7.oo hodin do 18.oo hodin denně.
  • Vyhodnocení dat je prováděno softwarem ZA/ARC.

Důležité upozornění:

„Před vložením paměťové karty řidiče, musí být do tachografu vložena karta provozovatele“

také upozorňuji na Nařízení 561/2006, kapitolu III, článek 10, odst. 1 a 2 – povinnosti provozovatele
a odst. 5a), i) a ii) – pravidelné stahování a vyhodnocování

Tachograf SE5000

Tachograf SE5000

Tachograf L2000

Tachograf L2000

Tachograf DTCO 1381

Tachograf DTCO 1381

 

Zjednodušený návod na stahování dat z digitálních tachografů:

1. stahovací zařízení OPTAC – vložíme do slotu č.1 kartu provozovatele a až se přihlásí, propojíme stahovací zařízení s konektorem na tachografu a stiskneme tlačítko na zařízení OPTAC pro kompletní stažení dat nebo tlačítko pro stažení dat od posledního provedeného stažení. Karta řidiče se stahuje  pouze vložením karty do čtečky která je součástí OPTAC.

2. stahovací zařízení D-Box 2 – vložíme do slotu č.1 kartu provozovatele a až se přihlásí, propojíme stahovací zařízení s konektorem na tachografu a stiskneme tlačítko na zařízení OPTAC pro kompletní stažení dat nebo tlačítko pro stažení dat od posledního provedeného stažení. Karta řidiče se stahuje  pouze vložením karty do čtečky která je součástí OPTAC.

3. stahovací zařízení DLK Pro Download KEY – 

4. stahovací zařízení – software ZA_ARC – stahování dat z tachografů se provádí buď přímým stažením do softwaru ZA_ARC (např. notebook – tachograf) nebo stažením dat pomocí stahovacího zařízení a importu dat do softwaru.

Stažení dat z karty řidiče se provede pomocí čtečky karet připojené k PC.

Stažená nebo importovaná data se pomocí tohoto softwaru vyhodnocují.

 
VDO_DLK_Pro_Download_Key_Large dbox download_tool
 Stahovací zařízení DLK Pro Download KEY Stahovací zařízení  D-Box 2 Stahovací zařízení OPTAC
     
Stahovací zařízení DLK Pro Download KEY, D-Box 2 a OPTAC slouží provozovatelům nákladní autodopravy k stahování dat z digitálních tachografů všech typů.

Co je to UTC ?

UTC – zkratka anglického výrazu Universal Time, Coordinated, koordinovaný světový čas. Tento UTC je někdy také nazýván jako Zulu time. Jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC.

Například letní čas je UTC + 2 hodiny a zimní čas je UTC + 1 hodin, z toho vyplývá, že UTC je neměnný v závislosti na změně letního nebo zimního místního času. Tohoto se plně využívá v digitálních tachografech, kde jsou prováděny všechny záznamy v registrech v UTC a jednotlivé výtisky z digitálního tachografu jsou časově uváděny v UTC.

Ceník služeb

  • Vyhodnocení dat pro 1 řidiče nebo vozidlo za 1 měsíc – 80,- Kč
  • Data si stáhne zákazník sám pomocí stahovacího zařízení a zašle nám je emailem
  • Stažení a vyhodnocení dat pro 1 řidiče nebo vozidlo za 1 měsíc – 100,- Kč

Zpracování a platba je prováděna na základě uzavřené dohody, většinou kvartálně. Data jsou po zpracování uložena na CD které si zákazník převezme. Každý další kvartál je pak na tento disk dopalován. V případě nutnosti je možno nahlédnout na požádání do stažených a ještě nevypálených dat kdykoliv.

Vyplněním a odesláním následující tabulky nám předáte podklady pro vytvoření smlouvy na zpracování a případně i stahování dat. Vypracovanou smlouvu vám zašleme k podpisu a pak může dojít k jejímu plnění.

 

Název firmy (vyžadováno)

Sídlo firmy (vyžadováno)

Zastoupená

IČO (vyžadováno)

DIČ (vyžadováno)

Bankovní spojení

Kontaktní osoba

Kontaktní telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Poznámka

Mám zájem (vyžadováno)