Zprávy

GNSS - vlastní, vestavěný satelitní systém tachografu DTCO 4.0

Date: 02.04.2019
Autor: CT

GNSS - vlastní, vestavěný satelitní systém tachografu DTCO 4.0

Jednou z vlastností, která odlišuje inteligentní tachografy od jejich předchůdců, je vlastní vestavěný satelitní lokalizační systém založený na technologii GNSS (Global Navigation Satellite System).
 
Ve výchozím nastavení bude DTCO 4.0 mít uvnitř tachografu vestavěnou anténu GNSS, ale v případech, kdy signál nebude mít správné hodnoty (bude příliš slabý, např. kvůli specifické, omezující konstrukci kabiny řidiče), můžeme připojit externí anténu GNSS.
 
Shromážděná data o poloze budou uložena v paměti tachografu, poté je možné je stáhnout a zobrazit pomocí příslušného softwaru na obrazovce počítače. V paměti tachografu bude uloženo místo začátku a konce denní pracovní doby, stejně jako poloha vozidla zaznamenaná každé 3 hodiny celkového času jízdy. Systém geolokace používaný v inteligentních tachografech je zcela zdarma.

Druhý nezávislý signál rychlosti.

Druhý nezávislý rychlostní signál, který je v současné generaci tachografů realizován na základě modulů instalovaných ve vozidle ABS / ASR bude v DTCO 4.0 zpracováván pouze na základě dat z prvku GNSS. Informace o rychlosti (systém GNSS a snímač pohybu KITAS 4.0 umístěný v převodovce) se navzájem srovnávají, v případě výrazných odchylek je registrován "konflikt pohybu vozidla". Zpozorování takové situace může být signálem pro kontrolní služby, aby rozhodly o nezbytné kontrole vozidla.
 
Požadavky na přesnost modulu GNSS jsou jednoznačně založeny na druhém rychlostním signálu, pro který bude aplikován následující mechanismus:
"Během 5minutového pohybu vozidla a dostupnosti signálu GNSS se odchylka mezi rychlostí snímače pohybu KITAS 4.0 a rychlostí získanou z GNSS porovnává každých 10 sekund, přijatelná odchylka je ± 10 km/hod. v závislosti na otáčkách snímače pohybu. Proto pro posouzení, zda přijímač GNSS splňuje zákonné požadavky, je potřeba zkontrolovat odchylku mezi rychlostními signály a v případě potřeby použít externí anténu GNSS. "
 
Nová vlastnost umožní řídícím službám důkladně analyzovat souřadnice počátku a konce trasy vozidla. To nám dává možnost porovnat přepravní doklady se skutečně absolvovanou trasou.

zpět