Zprávy

Nová, identifikační čísla plomb a snímačů KITAS 4.0

Date: 24.04.2019
Autor: CT

Nová, identifikační čísla plomb a snímačů KITAS 4.0

Systém značení plomb a snímačů KITAS 4.0
 
Spolu s uvedením nového snímače pohybu KITAS 4.0 je zaveden zcela nový systém plombování. Změny stávajícího systému jsou dány novými bezpečnostními požadavky, které jsou uvedeny v příloze 1C (2016/799). Od 15. června 2019 bude každé plombě a každému snímači pohybu přiřazeno individuální identifikační sériové číslo.
 
Identifikační čísla budou přiřazena výrobci jednotlivých komponent a díky vyvinutému systému není možné označení opakovat.
 
Konstrukce bezpečnostní plomby:
1 - plomba
2 - otočný prvek, který umožňuje utáhnout drát
3 - drát
 
Schéma vytvoření identifikačního čísla plomby:
MM NNNN ... NNNN kde:
M - označení výrobce
NN - individuální sériové číslo
 
Aby mohly být plomby výrobce uvolněny k prodeji, musí být registrovány v databázi Evropského společného výzkumného střediska (DG JRC). Aktuální seznam autorizovaných producentů a jejich označení je k dispozici na následující adrese:
 
 

Povinnost evidence plomb a snímačů pohybu KITAS 4.0

Od této chvíle je každá úroveň distribuce plomb a senzorů od výrobce po distributora, až po dílnu povinna vést záznamy o každé prodané, namontované plombě nebo snímači pohybu. Záznamy by měly obsahovat údaje o tom, kde byl snímač nebo plomba namontovaná a kdy se to stalo.
 
Výrobci plomb a jejich distributoři (obchodní společnosti, autorizované dílny tachografů) musí mít úplnou dokumentaci umožňující identifikaci plomb prodaných pro použití podle nařízení (EU) č. 165/2014 a v případě potřeby by měli být připraveni tuto dokumentaci předložit příslušným kontrolním orgánům.
 
 

zpět