Zprávy

Nový snímač pohybu KITAS 4.0

Date: 17.04.2019
Autor: CT

Konstrukce a montáž nového snímače pohybu KITAS 4.0

S premiérou nového inteligentního tachografu DTCO 4.0 bude představen nový snímač pohybu KITAS 4.0. Tento snímač musí být povinně instalován v automobilech registrovaných po 15. červnu tohoto roku.
 
Snímač KITAS 4.0 má zcela nové hliníkové pouzdro a nové gumové těsnění. Má také zcela nové šifrovací algoritmy, což zajišťuje větší bezpečnost dat. Výrobce doporučuje dotáhnout snímač pohybu KITAS 4.0 momentovým klíčem o síle 40 nM, který chrání před příliš silným dotažením a poškozením snímače.

Strategie párování pro nový snímač pohybu

Snímač KITAS 4.0 lze spárovat pouze s jedním digitálním tachografem. Není možné spárovat stejný snímač s jiným digitálním tachografem. Dva příklady níže:
 
Příklad č. 1: Snímač je poškozen:
Snímač KITAS 4.0 by měl být vyměněn za nový.
Nový snímač KITAS 4.0 lze spárovat s existujícím digitálním tachografem
 
 
Příklad č. 2: tachograf je poškozen:
Vyměňte tachograf a snímač pohybu KITAS 4.0 za nový
 
Kompatibilita snímače pohybu s jinými tachografy
Níže uvádíme rozsah kompatibility snímače pohybu KITAS 4.0 s dalšími tachografy.
 
DTCO 1381 R1.x Kompatibilní
DTCO 1391 R2.x Kompatibilní
DTCO 3.0 Kompatibilní
DTCO 4.0 Kompatibilní
Tachografy podle přílohy 1B (ostatní výrobci) Kompatibilní
Tachografy podle přílohy 1C (ostatní výrobci) Kompatibilní
MTCO 1324 Nedostatečná kompatibilita
MTCO 1390 Nedostatečná kompatibilita

Nové plombování snímače pohybu KITAS 4.0

Bezpečnostní požadavky stanovené v příloze 1C ukládají změny distribučního kanálu nového snímače pohybu (KITAS 4.0) a těsnění používaného k ochraně snímače pohybu:
 
• díky ochranným profilům systému tachografů bude zaveden nový koncept logistiky,
• každá úroveň distribuce, od výrobce až po distributora k dílně, je povinna vést záznamy o každé jednotlivé plombě a snímači pohybu (kde byl namontován snímač / plomba a kdy?),
• nové, inteligentní plombování tachografu lze identifikovat sériovým číslem a identifikátorem výrobce,
• výrobce plomb by měl být certifikován a registrován na DG JRC.
 

zpět