Zprávy

Podrobné informace o modulu DSRC v tachografu 4.0

Date: 08.04.2019
Autor: CT

Vzdálené stahování dat z tachografu, komunikace na krátkou vzdálenost

Další novinkou v inteligentním tachografu DTCO 4.0 bude systém DSRC (Dedicated Short Range Communication), což je komunikační systém s krátkým dosahem, umožňující dálkové čtení vybraných dat z tachografu bez zastavení vozidla.
Vzorová data, která mohou být dálkově čtena kontrolními orgány:
• nejdelší zaznamenané narušení bezpečnosti.
• nejdelší přerušení napájení.
• chyby snímače pohybu.
• chyby pohybu.
• dopravní konflikty.
• řízení bez karty.
• vložení karty za jízdy.
• data nastavení času.
 
Pro čtení dat budou kontrolní orgány vybaveny zařízeními, která získají autorizaci díky komunikaci s kontrolními kartami (ve výjimečných případech s dílenskými kartami). Příkladem takového zařízení může být DSRC METER navržený skupinou VDO. Sběr dat bude možné provádět stacionárně, od silnice přes zařízení umístěné na stativu, nebo mobilní přes zařízení instalované ve vozidle kontrolních služeb.

Výstavba systému DSRC

Systém DSRC obsahuje zabudovaný modul v tachografu a povinnou externí anténu umožňující vzdálenou komunikaci. Anténa spojená s kabelem o maximální délce 6 m bude umístěna na čelní sklo vozidla v jeho centrální části.
 
Nejdůležitější informace vyplývající z nařízení 165/2014 o komunikaci DSRC:
• komunikace s digitálním tachografem (DT) pouze zařízením kontrolních organizací (čl. 9.3);
• přístup k předávaným údajům je omezen na kontrolní subjekty (a workshopy) (článek 9.3);
• komunikace je zabezpečena pro zajištění integrity a autentizace záznamových a řídicích zařízení. (Článek 9.3);
• dálkové ovládání nelze použít pro jiné funkce, ale pouze pro předběžnou kontrolu výběru vozu pro kontrolu (článek 9.4);
• data jsou vymazána nejpozději tři hodiny po jejich předání, pokud z údajů nevyplývá možnost manipulace nebo zneužití. (Článek 9.6);
• dopravní společnosti jsou odpovědné za informování řidičů o dálkové komunikaci, jak je uvedeno výše (článek 9.7);
• v žádném případě nevedou dálkové kontroly k automatizovanému ukládání pokut (článek 9.8);
• kalibrační data obsahující data nejméně dvou posledních kalibrací;
• registrační číslo vozidla;
• rychlost zaznamenaná tachografem.

Povinné zkoušky DSRC během kalibrace tachografu

Změny vyplývající ze vzniku systému DSRC v tachografech nové generace platí i pro služby tachografu. Během standardní kalibrace tachografu je novým povinným testem systémový test DSRC, který ověří správný provoz systému DSRC. Výsledek se automaticky uloží do zprávy o provedených činnostech.
 

back